mandag 23. januar 2012

Halvårsvurdering

Vi skulle lage en bukett og dekorasjon til halvårsvurderingen. Formal og dekorativ stil.
Jeg skulle lage en dekorativ bukett og en formal dekorasjon.
Mål er: PU: 1.2.3.4.6.7.8.11. P: 1.4.6.7.8.9.10
Begynte med et tankekart og tegnet skisser.
Materialliste:
Dekorativ bukett
3 Rosa germini
3 Rosa roser
5 Rosa Nellik
1 Gul rose
2 Voksblomster
2 Gule nelliker
2 Rosa Lisiantus
6 Leatherlef
5Typha
2 Salal

Formal Dekorasjon
2 Gule germini
1 Typha
1 Skål
1 Osais

Analyse av dekorativ bukett:
Dominans: rund,rosa,ruglette overflate.
Det gule var det gyldne snitt.
Rosene er ruglette med sterkefarger mens germinien har mattoverflate som lys.
Nellikene, rosene og vokstblomstene gir volum samen med typha som gir volum og kontraster.
Fikk in varjasjoner i buketten med å ha runde blomster som er små, store og større inn i samme arbeid for å få dominans.

formal Dekorasjon
Stilkene til germini ble linjer. Typha ble linjer. Germinien er rund med mørk i mitten og lys på kronbladene. mørk lys kontraster. Skålen var firkantet.