mandag 31. oktober 2011

Til bruden med heng og uten

Klasisk brudebukett.

Vi har lagt en brudebukett med klasisk stil. Jeg fikk hvite roser.
Jeg har også lært å stifte roser som du ser på bildet.


Klasisk stil er:
Klare former
Få sorter
Materialene må kunne underordne seg formen-helhet-enhet
Blomstene må ligge hode til hode (men ikke for tett)
Symmetrisk.
Vise formen
Regelmessig rytme
Ingen kontrastbruk - harmoni framfor spenning
Idealisering framfor naturlige og geometriske former

Egne mål

Beregne forbruktet av råvarer til ulike oppdrag og kalkulere kostandene.

Grunngi og følge rutinar knytte til kvalitetssikring av kundehandsamling

Lage fagelige produkt i ulike stiler, utrykk og teknikke


Mål jeg har brukt
:P· planleggje, gjennomføre og vurdere eige grunnleggjande arbeid med ulike råvarer· eksperimentere med levande materiale og stilar, uttrykk, teknikkar og reiskapar· dokumentere, grunngi og vurdere eigen produksjon, knytt til kriteria for kvalitet, ønske frå kunden, helse, miljø og tryggleik, tid og økonomi· bruke verktøy, materiale og teknikkar på føremålstenleg og forsvarleg måte
PU · lage og bruke arbeidsteikningar, skisser og annan visuell informasjon


Egenvurdering:
Synes jeg fikk til den runde formen på selve buketten. Jeg glemte jo salal bladene også burde jeg gjøre noe mer med pansjetten men fikk ikke tid. Så jeg ble egentlig gangske fornøyd. Syns dette var veldig enkel oppgave.


Dekorativ brudebukett med heng
Jeg var på gruppe med Janne og Tonje med å lage en dekorativ dråpeformet brudebukett med heng
.
Det vi brukte
flora tape, blomster tråd, rosa nelliker og salal blad
vi tok å laget stiftting på salal bladene og blomstene også tok vi floratape på, etterpå tog vi det sammen til en bukett.


For å få til henget brukte vi sølvtråt så vi trådde hjerteranken ned og samma med lemoniumen.


Mål
Eksperimentere med og velge materialer og teknikker til ønsket prodikt og uttrykk i blomsterdekoratørfaget.
- Grunngi og følge rutinar knyttet til kvalitetsikring av kundehandsaming.
søndag 23. oktober 2011

Hodepynt

Jeg var på gruppe med Anitra den fuste dagen vi skulle sammarbeide med å lage en hodepynt av blomster ogånt.
Først så laget vi farge skisser til hvordan vi skulle ha hodepynten. Først tenkte vi på bøyle så vi tegnet noen skisser til en bøyle helt til læreren sa at det trengte ikke å være en bøyle.
Dag 2 så var ikke Antria på skolen så da ble jeg i gruppe med Janne.
Vi gjor den helt anderledes en fra tegningene fordi hun ikke var med fra starten av så da lagte vi den som er oppe på bilde til venstre også etterpå så lagte vi en skisse til hårpynten med navna på alle matrialer vi brukte.

Selve hodepynten
Får en fin kontrast med matt og blangt mellom selve pynten og graset. Så har vi puttet på to bær som får en kontrast mellom grønn og rød. Lilla(mørk) og rosa(lys) er også en kontrast.
Jeg var gangske fornøyde med sluttresultatet. Også handler det jo om å bli enige med dem du er i gruppe med. Sånn at begge er fornøyd tilslutt.

Egne mål:

Beregne forbruktet av råvarer til ulike oppdrag og kalkulere kostandene.

Grunngi og følge rutinar knytte til kvalitetssikring av kundehandsamling

Lage fagelige produkt i ulike stiler, utrykk og teknikke


Mål som vi brukte var:
P

· planleggje, gjennomføre og vurdere eige grunnleggjande arbeid med ulike råvarer

· eksperimentere med levande materiale og stilar, uttrykk, teknikkar og reiskapar
· dokumentere, grunngi og vurdere eigen produksjon, knytt til kriteria for kvalitet, ønske frå kunden, helse, miljø og tryggleik, tid og økonomi

· bruke verktøy, materiale og teknikkar på føremålstenleg og forsvarleg måte


PU

· lage og bruke arbeidsteikningar, skisser og annan visuell informasjon
· gjere greie for lokale og vitskaplege namn på botanisk materiale

Egenvurdering:
Jeg synes denne oppgaven var vanskelig.. For vi skulle prøve å
bruke mest organisk materialer og minst av botaniske materialer..
Var vanskelig og komme i gang og komme til enighet siden vi var i en gruppe..
Var knall kjekt når vi første kom igang.. Prøvde å bruke en del av
materiale som vi hadde blitt utdelt for å lage det kreativt.

fredag 7. oktober 2011

Praksis 5

I dag så lærte jeg en teknikk med blader hvordan jeg lager en trikant og at den holler. Var å laverte blomster til en bergavelse også lagte jeg en oppsats.

søndag 2. oktober 2011

Formal stil

På fredag så lagte vi formal bukett og formal dekorasjon.


Litt om formal:
Enkelt
Få sorter av blomster og diverse.
Skal ikke være dekorativt
asymetrisk
Bruke store kontraster
Max 5 typer blomster sånn at bukket en ikke blir en lukket bukett
Form, Farge,Overflate og Linjer.
Strengt og enkelt
Hovudmatrialene blir fremhevet av kontraster

Mål:
P)
1,4,5,6,7,8,9 og 10
PU)
2,3,4,5,6,7,8,9,10Formal bukett
2 Roser
2 Løvemunn
1 Bjørnegress
1 Galax
1 Pormicum
2 Nyper
1 TypaFormal dekorasjon
1 Eple
Oasis
vase
1 Germini
1 Galax
1 Typa