søndag 23. oktober 2011

Hodepynt

Jeg var på gruppe med Anitra den fuste dagen vi skulle sammarbeide med å lage en hodepynt av blomster ogånt.
Først så laget vi farge skisser til hvordan vi skulle ha hodepynten. Først tenkte vi på bøyle så vi tegnet noen skisser til en bøyle helt til læreren sa at det trengte ikke å være en bøyle.
Dag 2 så var ikke Antria på skolen så da ble jeg i gruppe med Janne.
Vi gjor den helt anderledes en fra tegningene fordi hun ikke var med fra starten av så da lagte vi den som er oppe på bilde til venstre også etterpå så lagte vi en skisse til hårpynten med navna på alle matrialer vi brukte.

Selve hodepynten
Får en fin kontrast med matt og blangt mellom selve pynten og graset. Så har vi puttet på to bær som får en kontrast mellom grønn og rød. Lilla(mørk) og rosa(lys) er også en kontrast.
Jeg var gangske fornøyde med sluttresultatet. Også handler det jo om å bli enige med dem du er i gruppe med. Sånn at begge er fornøyd tilslutt.

Egne mål:

Beregne forbruktet av råvarer til ulike oppdrag og kalkulere kostandene.

Grunngi og følge rutinar knytte til kvalitetssikring av kundehandsamling

Lage fagelige produkt i ulike stiler, utrykk og teknikke


Mål som vi brukte var:
P

· planleggje, gjennomføre og vurdere eige grunnleggjande arbeid med ulike råvarer

· eksperimentere med levande materiale og stilar, uttrykk, teknikkar og reiskapar
· dokumentere, grunngi og vurdere eigen produksjon, knytt til kriteria for kvalitet, ønske frå kunden, helse, miljø og tryggleik, tid og økonomi

· bruke verktøy, materiale og teknikkar på føremålstenleg og forsvarleg måte


PU

· lage og bruke arbeidsteikningar, skisser og annan visuell informasjon
· gjere greie for lokale og vitskaplege namn på botanisk materiale

Egenvurdering:
Jeg synes denne oppgaven var vanskelig.. For vi skulle prøve å
bruke mest organisk materialer og minst av botaniske materialer..
Var vanskelig og komme i gang og komme til enighet siden vi var i en gruppe..
Var knall kjekt når vi første kom igang.. Prøvde å bruke en del av
materiale som vi hadde blitt utdelt for å lage det kreativt.