onsdag 31. august 2011

........................Land Art.............................

Land Art
På mandag den 29.08.11 så var klassen ute å skulle lage kunst med naturensmatrialer.
Her er det min gruppe lagte.

Hulen